ศูนย์กลางการให้บริการในภูมิภาคอาเซียน

การจัดตั้งศูนย์ IoT ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการในภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะมีรายได้ 60,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2561 ในการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอีซีเอสการท่องเที่ยวและกีฬานายวีระศักดิ์โควสุรัตน์กล่าวว่าการตลาดเพื่อดึงดูดผู้มาเยือนน่าจะมุ่งสู่การพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น

แทนการให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เน้นที่การปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูมิภาคนี้เองวีระศักดิ์กล่าว “นี่อาจรวมถึงการจัดทำ ‘ทัวร์ฟาร์มที่คุณสามารถกินได้’ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมเกษตรกรในท้องถิ่นในพื้นที่เขตอีสานและกินผลไม้สดได้โดยตรงจากพืช